Conferință deschidere proiect POCU

     Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educație in județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 105966

     Joi, 7 iunie 2018, în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Alexandria, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966, Cod apel: POCU/74/6/18, Componenta 1 Programul “Școală pentru toți”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

COMUNICAT DE PRESĂ - 02.04.2018

     În perioada 02-06 aprilie 2018, Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, organizează la Turnu Măgurele etapa națională pentru:

  • OLIMPIADA la disciplinele din aria curriculară Tehnologii - domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE;
  • CONCURSUL la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional -  domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE, calificarea profesională Confecționer produse textile.

     Elevii și cadrele didactice sunt găzduiți de Liceul Tehnologic „Sfântul Haralambie”, iar cele două probe de evaluare (proba scrisă și proba practică/ laborator), atât pentru olimpiadă cât și pentru concurs, se vor susține la Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele.

     Mult succes tuturor participanților!

Biroul de presă

22.03.2018 - Comunicat de presă

     În sedinta Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, din data de 22 martie 2018, s-a hotărât suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județ pentru data de 23 martie 2018.

Notă: Grădinițele cu program prelungit vor asigura permanența pentru preșcolarii ai căror părinți nu au posibilitatea asigurării supravegherii lor, acasă, în timpul programului de lucru.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 19.03.2018

     Inspectoratul Județean Teleorman a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfășurată în perioada 5-7 martie.

     Astfel, la simularea EN VIII, la limba și literatura română au fost înscriși 2633 elevi, prezenți 2483 elevi și 150 absenți. Au fost obținute 1506 note mai mari sau egale cu 5 la această disciplină corespunzând unei rate de promovare de 60,65%.

     La disciplina matematică, s-au prezentat 2475 elevi dintre care 660 elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, având o rată de promovare de 26,67% la nivelul județului.

     Atât la limba și literatura română cât și la matematică au fost obținute 3 note de 10.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ rezultatele vor fi analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

     Notele pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. Reamintim că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile pe care le presupune acest examen, respectiv stabilirea și conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării performanțelor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 15.03.2018

Precizări privind evaluările psihologice ale cadrelor didactice

     Urmare a solicitărilor primite din partea presei cu privire la evaluările psihologice ale personalulului didactic, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

     Personalul didactic din unitățile de învățământ este testat anual din punct de vedere medical și psihologic. Obligativitatea acestor teste este dată de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, respectiv prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

     Astfel, unitățile de învățământ trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii, în vederea testării periodice anuale a angajaților din fiecare unitate de învățământ.

     Reprezentanții firmei furnizoare de servicii medicale folosesc în cadrul evaluării de medicină a muncii două tipuri de analize/investigații: analize medicale generale și teste psihologice aplicate de către o persoană specializată.

     La indicația medicului de medicina muncii,personalul didactic din instituțiile de învățământ poate fi supus și unui examen psihiatric, potrivit HG nr. 1169/2011pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

     În același timp, art. 233 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.”

     Totodată, conform prevederilor legale aplicabile,încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical.

     Potrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.

BIROUL DE PRESĂ