COMUNICAT DE PRESĂ - 16.05.2016

     În perioada 7-14 mai 2016, în localitatea Tartu din Estonia, s-a desfășurat Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene, la care a participat un număr de 50 de echipaje, reprezentând 24 de țări. Fiecare echipaj a fost format din 3 elevi, câte un elev pentru fiecare disciplină de concurs: fizică, chimie și biologie.

     Județul nostru a fost reprezentat de Gudei Alina Alexandra, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, membră a lotului național pentru disciplina biologie. Echipajul din care aceasta a făcut parte a obținut Medalie de Argint.

     Pentru această performanță notabilă, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman adresează sincere felicitări și mulțumiri atât elevei Gudei Alina Alexandra, cât și doamnei Croitoru Nicoleta, cadrul didactic care a îndrumat-o.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ "IQM" ERASMUS+

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 5-8 aprilie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua întâlniri transnaționale din cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785.

     Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2015 – 31 august 2017.

     Instituția coordonatoare a proiectului este Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia), Association of Life Volunteers ALV (Turcia). Parteneriatul strategic urmărește cooperarea celor șase instituții în scopul dezvoltării de bune practici în problematica mentoratului pentru incluziune socială, tematică abordată diferențiat de către parteneri în funcție de profilul acestora.

     În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte privind activitățile care vor fi realizate în cadrul parteneriatului, în special cu referire la stabilirea structurii și conținuturilor unui program de formare în domeniul mentoratului pentru incluziune socială. Cursul va fi pilotat în fiecare instituție parteneră, astfel încât 132 de persoane își vor dezvolta competențele și abilitățile de mentor comunitar.

     Agenda reuniunii a inclus și stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener, până la următoarea întâlnire transnațională de proiect, care va fi organizată în Turcia, în luna iulie 2016.

COMUNICAT DE PRESĂ - 22.04.2016

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman adresează calde mulțumiri și sincere felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice care ne-au reprezentat cu cinste la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare organizate în săptămâna 18-22 aprilie 2016.

     De asemenea, le dorim mult succes elevilor teleormăneni care vor participa la etapa națională a competițiilor organizate în perioada următoare!

BIROUL DE PRESĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic 2016

Anunț 20.04.2016 - concurs inspector școlar general adjunct și director CCD

 

 


ANUNȚ

     Ministerul Educației Națíonale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

     Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia probată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

 

 


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20 aprilie - 4 mai 2016

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

PROGRAM DE LUCRU PENTRU ZIUA DE 3 MAI 2016: 10:00 - 14:00


Model de certificat medical

COMUNICAT DE PRESĂ - 18.03.2016

Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

     La nivelul județului Teleorman, pentru simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016, au fost înscriși 2495 elevi de clasa a XI-a, respectiv 2457 elevi de clasa a XII-a. Din totalul elevilor prezenți la simulare, 988 au obținut medii de cel puțin 6,00, ceea ce reprezintă 26,6%; la clasa a XII-a, medii peste 6,00 au obținut 32,7% dintre elevi (581).

Situația statistică a rezultatelor, pe probe, se prezintă astfel:

Clasa a XI-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2141 elevi, dintre care 49,79% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2006 elevi, dintre care 32,55% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10).

Clasa a XII-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2102 elevi, dintre care 58,04% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2011 elevi, dintre care 46% au obținut note peste 5,00 (8 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)d), proba la alegere, au fost prezenți 1932 elevi, dintre care 55,49% au obținut note peste 5,00 (9 elevi au obținut nota 10).

     Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, în cadrul consiliului profesoral, în ședințe cu părinții și prin discuții cu elevii la clasă, urmând a se întocmi un raport care va include și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ