Programul naţional "Bani de liceu" 2013-2014

Actualizare

     Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Toţi cei 2485 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2013-2014 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2013-2014, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MEN - Secţiunea învăţământ preuniversitar -> Programe sociale -> Bani de liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform ordinului nr. 4839/2004 este următorul:

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.

Programul naţional "Bani de liceu" 2012-2013

     În anul școlar 2012-2013, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va continua derularea Programului național "Bani de liceu", conform legislației în vigoare.

     Menționăm că actele normative care reglementează desfășurarea acestui program se găsesc pe website-ul MECTS secțiunea Învățământ preuniversitar-Programe sociale-Bani de liceu.


Actualizare 

     Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". 

     Toţi cei 2746 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor (format pdf):

 

 

Erata: în loc de Liceul Tehnologic Nr. 1 Roșiorii de Vede se va citi Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Roșiorii de Vede 


  • Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie.