GRAFICUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE LA RELIGIE ȘI DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ ARTE, AN ȘCOLAR 2014-2015

OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ

 

 


OLIMPIADA DE MUZICĂ/OLIMPIADA CORALĂ/ARTE VIZUALE

 

 


CONCURSURI ȘCOLARE – SPECIALITATEA RELIGIE

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL ,,Educația Religioasă – Tradiție și Actualitate’’

     Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale lansează un nou concurs național, cu tema ,,Educația Religioasă – Tradiție și Actualitate’’, care se adresează profesorilor de religie și profesorilor de alte discipline școlare din unitățile de învățământ din România, specialiștilor în domenii precum: arte, literatură, istorie, etc.

     Proiectul are drept scop dezvoltarea unui context competițional, la nivel național, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate, pentru ora de Religie.

     Concursul se va desfășura în perioada 02.02.2015-07.06.2015.

     Fiecare echipă de autori se va înscrie la concurs cu un singur proiect.

     Fișa de înscriere este postată pe site-ul www.patriarhia.ro.

     Câștigătorii concursului vor primi diplome, în funcție de premiul obținut, cărți și bani.

     Data limită de predare a materialelor este 11-15 mai 2015. Echipele de autori vor transmite lucrările în plic pe adresa Sectorului teologic-educațional (Mănăstirea Antim, strada Mitropolit Antim Ivireanu, nr. 29, sector 4, București), cu mențiunea pentru Pentru Concursul Național de Materiale Didactice ,,Educația Religioasă – Tradiție și Actualitate.’’

     Regulamentul se află postat pe site-ul www.patriarhia.ro

Concursuri școlare - Aria Curriculară Arte - an școlar 2014-2015

Concursul de artă "In Memoriam"

 

 


Concursul Național de Grafică "Gheorghe Naum" - ediția a XX-a și Concursul Național de Comedie "Ștefan Mihăilescu Brăila"- ediția a V-a

TE DEUM LAUDAMUS - Ediţia a XV-a - aprilie 2014

     Marți, 29 aprilie 2014, ora 14.30, la Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria, se va desfăşura concursul judeţean de muzică religioasă "Te Deum Laudamus".

Regulament:

Concursuri școlare – Educație muzicală - 2014

     Referitor la etapele zonale ale concursurilor şcolare pentru disciplina Educaţie muzicală, vă aducem la cunoștință următoarele:

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală

  • Etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, se va desfășura în municipiul Constanța, în perioada 07-09 martie 2014;
  • Fiecare județ poate participa în concurs cu maxim 15 concurenți (aceștia trebuie să se încadreze în cerințele de calificare după susținerea probelor în etapa pe școală/liceu, conform regulamentului în vigoare;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală se va face până vineri, 22 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.

Concursul Național Coral

  • În anul școlar 2013-2014, etapa zonală (interjudețeană) a Concursului Național Coral, se va desfășura în municipiul Tulcea, sâmbătă, 15 martie 2014;
  • În acest an școlar, competiția se adresează elevilor de nivel gimnazial și este dedicată exclusiv formațiilor corale;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național Coral se va face până vineri, 28 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.