CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ ȘI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE

 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ

 

 


     Tematica generală a Olimpiadei de Religie pentru clasele VII-XII a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) și este Anexă la Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de religie, cultul ortodox.