Concursuri școlare – Educație muzicală - 2014

     Referitor la etapele zonale ale concursurilor şcolare pentru disciplina Educaţie muzicală, vă aducem la cunoștință următoarele:

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală

  • Etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, se va desfășura în municipiul Constanța, în perioada 07-09 martie 2014;
  • Fiecare județ poate participa în concurs cu maxim 15 concurenți (aceștia trebuie să se încadreze în cerințele de calificare după susținerea probelor în etapa pe școală/liceu, conform regulamentului în vigoare;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală se va face până vineri, 22 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.

Concursul Național Coral

  • În anul școlar 2013-2014, etapa zonală (interjudețeană) a Concursului Național Coral, se va desfășura în municipiul Tulcea, sâmbătă, 15 martie 2014;
  • În acest an școlar, competiția se adresează elevilor de nivel gimnazial și este dedicată exclusiv formațiilor corale;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național Coral se va face până vineri, 28 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.