Concursuri școlare – Educație muzicală - 2014

     Referitor la etapele zonale ale concursurilor şcolare pentru disciplina Educaţie muzicală, vă aducem la cunoștință următoarele:

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală

  • Etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, se va desfășura în municipiul Constanța, în perioada 07-09 martie 2014;
  • Fiecare județ poate participa în concurs cu maxim 15 concurenți (aceștia trebuie să se încadreze în cerințele de calificare după susținerea probelor în etapa pe școală/liceu, conform regulamentului în vigoare;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală se va face până vineri, 22 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.

Concursul Național Coral

  • În anul școlar 2013-2014, etapa zonală (interjudețeană) a Concursului Național Coral, se va desfășura în municipiul Tulcea, sâmbătă, 15 martie 2014;
  • În acest an școlar, competiția se adresează elevilor de nivel gimnazial și este dedicată exclusiv formațiilor corale;
  • Transmiterea tuturor datelor precizate în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național Coral se va face până vineri, 28 februarie 2014, prin fax 0247317092 la I.Ș.J. Teleorman.

CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ ȘI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE

 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ

 

 


     Tematica generală a Olimpiadei de Religie pentru clasele VII-XII a fost stabilită în conformitate cu programa școlară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) și este Anexă la Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de religie, cultul ortodox.

TINERE TALENTE MUZICALE – Ediția a VI-a

În perioada 22 – 24 mai 2013 se va desfășura, la Alexandria, Concursul interjudețean de muzică "Tinere talente muzicale"

TE DEUM LAUDAMUS - Ediţia a XIV-a - aprilie 2013

        Vineri, 26 aprilie 2013, la Roşiorii de Vede, se va desfăşura concursul "Te Deum Laudamus".

CONCURS NAŢIONAL „JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR”

     În atenţia cadrelor didactice de arte vizuale, educaţie fizică şi sport şi a consilierilor educativi

     Urmare adresei nr. 39934/04.04.2013 vă aducem la cunoştinţă că regulamentul de organizare a concursului naţional de pictură, grafică şi desen intitulat „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român – prin Academia Olimpică Română în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale se găseşte pe pagina de internet http://www.aor.cosr.ro/copii_regulament_expozitie_pictura.php

     În scopul participării la acest concurs vă rugăm să popularizaţi regulamentul în unităţile şcolare din care faceţi parte.   Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 24.05.2013, la ISJ Teleorman.