CONCURS NAŢIONAL „JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR”

     În atenţia cadrelor didactice de arte vizuale, educaţie fizică şi sport şi a consilierilor educativi

     Urmare adresei nr. 39934/04.04.2013 vă aducem la cunoştinţă că regulamentul de organizare a concursului naţional de pictură, grafică şi desen intitulat „Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor” organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român – prin Academia Olimpică Română în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale se găseşte pe pagina de internet http://www.aor.cosr.ro/copii_regulament_expozitie_pictura.php

     În scopul participării la acest concurs vă rugăm să popularizaţi regulamentul în unităţile şcolare din care faceţi parte.   Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 24.05.2013, la ISJ Teleorman.