Olimpiada de religie 2018

     În anul şcolar 2017-2018, Olimpiada de Religie pentru clasele VII-XII și Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII se organizează în conformitate cu:

- Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe pentru clasele IX-XII.

Regulament concurs "TE DEUM LAUDAMUS" 2017

     Marți, 9 mai 2017, ora 11.00, la Căminul Cultural al Comunei Orbeasca, se va desfăşura Festivalul-Concurs Judeţean de muzică religioasă  "Te Deum Laudamus".

     REGULAMENTUL ȘI FIȘA DE ÎNSCRIERE PENTRU FESTIVALUL-CONCURS JUDEŢEAN DE MUZICĂ RELIGIOASĂ "TE DEUM LAUDAMUS"
EDIŢIA a XVIII-a

CONCURSUL NAȚIONAL "BISERICA, LOCAŞ DE ÎNCHINARE", EDIȚIA a VII-a

     În perioada februarie-iunie 2017 se va desfășura Concursul Naţional "Biserica, locaș de închinare" Ediţia a VII-a, înscris de M.E.N. în Calendarul concursurilor naţionale şcolare fără finanțare organizate în anul şcolar 2016-2017, poziţia nr. 39.

Precizări Olimpiada de religie, etapa județeană, anul şcolar 2016-2017

     Olimpiada de Religie, clasele VII-XII și Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012;
  • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII; NR.46113/15.10.2009
  • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe pentru clasele IX-XII.    

     Olimpiada de Religie, clasele VII-XII, etapa județeană, se va desfăşura sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria.

     Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII, etapa pe școală, se va desfășura sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Seminarul Teologic "Sf. Calinic Cernicanul" din Turnu Măgurele.


Regulament specific - clasele VII-XII

 

 


Regulament specific - seminarii teologice

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ "JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR"- 2017

     Comitetul Olimpic și Sportiv Român - prin Academia Olimpică Română - organizează, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Concursul național de arte plastice (pictură, grafică și desen) intitulat, "Jocurile Olimpice în imaginația copiilor".
    
     Tema specială pentru acest an se intitulează "Frumusețea sportului".
    
     Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 16.05.2017, la I.Ș.J. Teleorman.

REGULAMENT