Olimpiada de religie 2018

     În anul şcolar 2017-2018, Olimpiada de Religie pentru clasele VII-XII și Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII se organizează în conformitate cu:

- Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe pentru clasele IX-XII.