Strategie anticorupție în educație

ANUNȚ

     Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 41813/05.06.2015, cu privire la aplicarea Strategiei Anticorupție în Educație, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5144/2013, aducem la cunoștință informația conform căreia sesizarea neregulilor sau disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

     1. TEL. VERDE NAȚIONAL 0800801100 – telefon gratuit la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale; de asemenea, eventualele fapte de corupție pot fi semnalate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
     2. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816247 - telefon gratuit.

     Informarea publicului se va face prin afișare la avizierele unităților de învățământ, situate în afara și în interiorul centrelor de examen, precum și pe prima pagină site-urilor de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.


ORDINUL M.E.N. NR.5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație

Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 8-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 1 (seria a 8-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_8

 

 


Rezultate corp experți seria 8 (Anexa 5)

 

 


     Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la secretariatul inspectoratului şcolar, în perioada 9-13 martie 2015.

 


     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA a 8-a)


     În conformitate cu Ordinul nr.3168.04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 8-a.

     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria I (seria a 8-a)

 

 


Ordin nr.3168.04.02.2015

 

 


     Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 23 – 24 februarie 2015: 8:00 - 16:30

     Numărul de locuri scoase la concurs: 170

     Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


 Completare la Metodologie

R.O.F.U.I.P. 2015

O.M.E.N. nr. 5115/ 15.12.2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014 - seria 7

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a

     În conformitate cu Ordinul nr.4314/11.08.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a.


Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri : 8:00 - 14:00

Numărul de locuri scoase la concurs: 96

Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online:

http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 

Metodologia de concurs

 

 

Adresa M.E.N. nr.666/14.08.2014

 

Rezultatele selecţiei cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014

      Rezultate înregistrate în urma desfășurării concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a)