Strategie anticorupție în educație

ANUNȚ

     Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 41813/05.06.2015, cu privire la aplicarea Strategiei Anticorupție în Educație, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5144/2013, aducem la cunoștință informația conform căreia sesizarea neregulilor sau disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

     1. TEL. VERDE NAȚIONAL 0800801100 – telefon gratuit la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale; de asemenea, eventualele fapte de corupție pot fi semnalate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
     2. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816247 - telefon gratuit.

     Informarea publicului se va face prin afișare la avizierele unităților de învățământ, situate în afara și în interiorul centrelor de examen, precum și pe prima pagină site-urilor de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.


ORDINUL M.E.N. NR.5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație