Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 14

     Rezultate corp experţi seria a 14-a (Anexa 5)

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 20, 21, 22, 23 mai 2019, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 24 mai 2019, între orele 8:00-14:00.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


    În conformitate cu Ordinul nr. 3860/04.04.2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 14-a.


      OMEN nr. 3860/2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

 • Numărul de locuri scoase la concurs: 156
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
 • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

 • 23, 24, 25 aprilie 2019: 8:00 - 16:30
 • 2, 6, 7 mai 2019: 8:00-16:30
 • 3 mai 2019: 8:00 - 14:00

Cerere de înscriere

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 13

     Rezultate corp experţi seria a 13-a (Anexa 5).

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore

 

 

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 25, 26, 27,28 iunie 2018, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 29 iunie 2018, între orele 8:00-14:00.


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 13-a.

 

 Tabelul a fost postat timp de 48 ore

 


    În conformitate cu Ordinul nr. 3742/24.05.2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 13-a.


OMEN nr. 3742/2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a.

 

 


Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

 • Numărul de locuri scoase la concurs: 162
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
 • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 6, 7, 11, 12 iunie 2018: 8:00 - 16:30 şi în 8 iunie 2018: 8:00-14:00


Portofoliul candidatului

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA a 12-a

     Rezultate corp experţi seria a 12-a (Anexa 5).


 

   Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 25, 26, 27, 31 iulie 2017, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 28 iulie 2017, între orele 8:00-14:00.


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a.

 

 


    În conformitate cu Ordinul nr. 4330/03.07.2017 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 12-a.


OMEN nr. 4330/2017 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a.

 

 


Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământul preuniversitar/ într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

 • Numărul de locuri scoase la concurs: 86
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
 • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 10, 11, 12, 13, 17 iulie 2017: 8:00 - 16:30 şi în 14 iulie 8:00-14:00


Ceerere de înscriere