Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA a 11-a

     Anexa 2 - Tabel nominal cu candidații declarați "Promovat" la concursul pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a).

 

 


     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a) pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experţi seria 11

 

 

Rezultate corp experţi seria 11 Anexa 5

 

 

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 06-09 februarie 2017, între orele 8:00-16:30 luni-joi și pe data de 10 februarie 2017, între orele 8:00-14:00 vineri.


Anunț experți - modificare calendar

     În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.28/18.01.2017, ziua de luni, 23.01.2017, va fi zi liberă pentru salariații din sectorul public. În consecință, depunerea la inspectoratul școlar a portofoliului cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr.5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, se va realiza și în data de 25.01.2017, conform programului stabilit de inspectoratul școlar , în intervalul orar 8:00-16:30.

     Aceste informații se regăsesc în Ordinul ministrului educației naționale nr.3104/ 19.01.2017 privind modificarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a, trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.


     Lista candidaţilor admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a)

 

 


     În conformitate cu Ordinul nr. 5784/22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 11-a.

     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământul preuniversitar/ într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 166
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 17, 18, 19 şi 23 ianuarie 2017: 8:00 - 16:30 şi în 20 ianuarie 8:00-14:00

Cerere de înscriere

 

 


     În conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice nr.5784/22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 11-a.


     OMENCS nr. 5784/2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a.

 

 


     Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a.