Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014

     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a)

     În conformitate cu Ordinul nr.3366/29.04.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a), după cum urmează:

Etape în curs:

 • 10 iunie 2014 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
 • 10-18 iunie 2014 - Completarea formularului de selecție online, pe site-ul http://cneme.edu.ro (formularul de înscriere on-line poate fi accesat la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/)

Etape viitoare:

 • 18 iunie 2014 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online;
 • 19-20 iunie 2014 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular;
 • 23 iunie 2014 - Inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora;
 • 24-26 iunie 2014 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN;
 • 27 iunie 2014 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • 30 iunie-4 iulie 2014 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN;
 • 7-8 iulie 2014 - Soluţionarea contestaţiilor;
 • 9-10 iulie 2014 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - Sesiunea 2014, Seria 1 (Seria a 6-a);
 • 11 iulie 2014 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Cerere de înscriere

 


Calendar

 


Metodologia de concurs

 


PROGRAMUL ORAR

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SESIUNEA 2013, SERIA 2

     Rezultatele FINALE înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului/Municipiului: TELEORMAN
În perioada SESIUNEA 2013, SERlA A 2·A, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


      Rezultatele FINALE înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN, SESIUNEA 2013, SERIA A 2-A, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului/Municipiului: TELEORMAN
În perioada SESIUNEA 2013, SERlA A 2·A, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


      Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN, SESIUNEA 2013, SERIA A 2-A, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 5

Lista candidaților admiși în etapa de selecție on-line

 

 


Precizări:

 1. PROGRAMUL ORAR al înscrierilor pentru concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului naţional de experţi în management educaţional; DEPUNEREA PORTOFOLIULUI cu documentele prevăzute la art.7 din metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011 se va face în perioada 29 – 30 OCTOMBRIE 2013, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, între orele 8:00 – 16:30.
 2. Numărul de locuri scoase la concurs este 146.
 3. Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online este: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 4. Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online se vor afişa pe pagina http://cneme.edu.ro, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi pe site-ul inspectoratului www.isjtr.ro

 

 


     Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
seria a 5-a.

 

 


Cerere de înscriere seria 5

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SESIUNEA 2013, SERIA 1

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean TELEORMAN, sesiunea 2013, seria 1, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


     Lista finală a candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2013, SERIA 1

 

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1

     În conformitate cu Ordinul nr.3179/13.02.2013 privind aprobarea calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1, după cum urmează:

Etapa în curs: 20-27 februarie 2013 - Completarea formularului de selecție online, pe site-ul http://cneme.edu.ro (formularul de înscriere on-line poate fi accesat la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/ )

Etape viitoare:

 • 27 februarie 2013 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online;
 • 28 februarie - 1 martie 2013 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular;
 • 6-14 martie 2013 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS;
 • 15 martie 2013 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • 18-22 martie 2013 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la M.E.N.;
 • 18-26 martie 2013 - Soluţionarea contestaţiilor;
 • 28 martie 2013 - Afişarea rezultatelor finale;
 • 1 aprilie 2013 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

UPDATE

CERERE DE ÎNSCRIERE (2013, SESIUNEA I)

 

 


O.M.E.N. nr. 3179/13.02.2013

 

 


Metodologia de concurs

 

 


Programul orar de depunere a dosarelor la I.S.J. Teleorman