Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 5

Lista candidaților admiși în etapa de selecție on-line

 

 


Precizări:

  1. PROGRAMUL ORAR al înscrierilor pentru concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului naţional de experţi în management educaţional; DEPUNEREA PORTOFOLIULUI cu documentele prevăzute la art.7 din metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011 se va face în perioada 29 – 30 OCTOMBRIE 2013, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, între orele 8:00 – 16:30.
  2. Numărul de locuri scoase la concurs este 146.
  3. Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online este: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  4. Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online se vor afişa pe pagina http://cneme.edu.ro, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi pe site-ul inspectoratului www.isjtr.ro

 

 


     Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional,
seria a 5-a.

 

 


Cerere de înscriere seria 5