Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA a 10-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2016, seria 1 (seria a 10-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_10

 

 

Rezultate corp experți seria 10 (Anexa 5)

 

 

     Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 22-26 august 2016, între orele 8:00-16:30 luni-joi, respectiv 8:00-14:00 vineri.


     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2016, seria 1 (seria a 10-a)

 

 


     În conformitate cu Ordinul nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 10-a.

     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/ într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II

c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

Metodologie (Descarcă)

Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 94
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.
  • Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 08 – 10 august 2016: 8:00 - 16:30

Cerere de înscriere (Descarcă)


     În conformitate cu OMENCS nr. 4420/ 04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 10-a.

     Conform Calendarului menţionat, în perioada 29 iulie – 05 august 2016, candidaţii vor completa formularul de selecţie online, în aplicaţia informatică, iar în perioada 8-10 august 2016 vor depune, la inspectoratul şcolar, portofoliul cu documentele prevăzute de OMECTS nr. 5549/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


OMENCS nr. 4420/ 04.07/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a.

 

 


Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a.