Înscrieri grade didactice I și II - an școlar 2016-2017

În perioada 1-31 octombrie 2016 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradelor didactice I și II

Documente înscriere gradul I

 

 


Documente înscriere gradul II

Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2016-2018, la Universitatea din București

     Candidații care au optat pentru Universitatea din București ca și centru de perfecționare, vor completa la Biroul Perfecționare o cerere tip de înscriere la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016-2018, care cuprinde: datele candidatului, numele unui îndrumător solicitat, titlul lucrării, minimum de bibliografie. NU se iau în considerație fișele de înscriere transmise prin e-mail.

     Cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaților sunt transmise Centrului nostru de perfecționare de către ISJ-uri/ISMB, sunt verificate și îndeplinesc condițiile legale de participare la examen. Data limită de primire a dosarelor este 15 ianuarie 2016.

     Candidații care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notați în catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2016-2018.

     Dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale de înscriere vor fi returnate Inspectoratului.

Certificatul de acordare a gradului didactic - Universitatea din București

     Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 23 noiembrie 2015, se vor elibera certificatele de acordare a gradelor didactice II și I, susținute în anul școlar 2014-2015 la Universitatea din București.

     Candidații declarați admiși își vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București - Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de 50 lei (taxa se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept).

     Dosarele candidaților admiși/respinși/neprezentați/nevalidați au intrat în Arhiva universității.

Centralizator probe concurs/discipline examen definitivat 2016

     Vă informăm că OMECS 5792/2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016, transmis spre publicare la Monitorul Oficial al României, este publicat pe site-ul MECS la secțiunea Resurse umane/Direcția Rețeaua Școlară Națională/Mișcarea personalului didactic/Documente specifice.

http://www.edu.ro/index.php/articles/c674/

Definitivat 2015-2016 - Programele valabile pentru examenul național de definitivare în învățământ

     A fost publicat Ordinul nr. 5558/27.10.2015 privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ.

http://www.edu.ro/index.php/articles/23633