Înscrieri grad didactic I - an şcolar 2014-2015

În perioada 1 - 31 octombrie 2014 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic I în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 

Cerere de preinspecție (IC 1)  - Nota 10 - 2014

 

 


Cerere de înscriere (2014-2017)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

 

Înscrieri grad didactic II - an şcolar 2014-2015

În perioada 1 - 31 octombrie 2014 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic II în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 


Cerere de înscriere (2014-2016)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

 


Precizări amânare grad II

 

 


Cerere de amânare grad II

 

Echivalări ECTS - sesiunea 2014-2015

     În perioada 1 – 31 octombrie 2014 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011

     În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

      Urmare a OMEN nr. 4553/10.09.2014, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.


 Anexa 1 - Calendar

 

 


Fișa de înscriere

 

 


Metodologie

 

Cursuri pregătire grad didactic II, Universitatea din Craiova

     Vă informăm că în perioada 21-26 iulie 2014, Universitatea din Craiova organizează, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, cursuri de pregătire metodică și psihopedagogică în vederea susținerii examenului de Gradul Didactic II, sesiunea 2014.

Detalii:

Gradul didactic I – Academia de Studii Economice din București

     În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2013-2015

     Având în vedere art. 35 alin. (11) și alin. (12), precum și faptul că în luna august cadrele didactice A.S.E. și secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se află în concediu, vă atragem atenția că nu se vor primi lucrările metodico-științifice care:

  • sunt depuse în afara termenului legal;
  • nu îndeplinesc condițiile de prezentare și depunere;
  • nu sunt însoțite de avizul conducătorilor (de specialitate și de metodică);
  • nu au număr de înregistrare de la Registratura Academiei de Studii Economice din București.


Pentru informații suplimentare contactați D.P.P.D. - A.S.E. București, telefon 0213191900, int. 130 (Perfecționare).