Înscrieri gradul didactic I - an școlar 2013-2014

În perioada 1 -31 octombrie 2013 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradului didactic I


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de înscriere IC1

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

Înscrieri grad didactic II - an şcolar 2013-2014

În perioada 1 - 31 octombrie 2013 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic II în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 


Cerere de înscriere (2013-2015)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Gradul didactic I – Universitatea din București

     Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că lucrările metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012-2014, se vor depune, în perioada 1 – 20 august 2013, la Biroul Registratură (subsol, camera 21), conform O.M. nr. 5561/2011 (avizul scris și semnătura îndrumătorului pe prima pagină a lucrării, lucrarea legată tip carte – cu coperte rigide sau spirală, lucrarea pe CD - format pdf., declarația de autenticitate a candidatului legată în lucrare). Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate.

Gradul didactic II – Universitatea din București
Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că examenul  de acordare a gradului didactic II, sesiunea 18-31 august 2013, este fără taxă și se va desfășura după cum urmează:

 • 28 august 2013 – test din metodica specialității;
 • 30 august 2013 – proba orală la pedagogie.

     Pentru alte informații  legate de locațiile unde se va desfășura examenul de gradul II, modul de elaborare a lucrărilor de grad didactic I, candidații sunt rugați să acceseze site-ul www.unibuc.ro, administratie/biroul perfecționare.

Cursuri de conversie profesională - Bacău

     Urmare adresei nr. 53106/11.07.2013 vă informăm că,  în baza OMECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 819 din 06 decembrie 2012, Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la:


Facultatea de Inginerie, specializările:

 • Educție tehnologică - 4 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Educție tehnologică - 3 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Informatică - 4 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Informatică - 3 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 4 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 3 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Educație Antreprenorială - 4 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Educație Antreprenorială - 3 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Chimie - 4 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Chimie - 3 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Mecatronică - 4 semestre (Mecatronică);
 • Mecatronică - 3 semestre (Mecatronică);
 • Proiectare asistată de calculator - 4 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Proiectare asistată de calculator - 3 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 4 semestre (Ingineria produselor alimentare);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 3 semestre (Ingineria produselor alimentare).

Facultatea de Litere, specializările:

 • Limba și literatura română - 3 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura română - 4 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura franceză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura franceză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză).

Facultatea de Științe, specializările:

 • Matematică - 3 semestre (Matematică);
 • Matematică - 4 semestre (Matematică);
 • Biologie - 3 semestre (Biologie);
 • Biologie - 4 semestre (Biologie);

     Toate programele de conversie se desfășoară la curs cu frecvență (IF), la sediul Universității, în limba română.

Cursuri de formare profesională/perfecționare

     Urmare adresei nr. 81 din 12 iulie 2013 vă informăm că Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță, efectuează înscrieri în anul școlar 2013-2014 pentru următoarele cursuri:

1. Studii universitare de licență prin învățământ la distanță pentru specializările:

 • Pedagogie Muzicală – 180 credite (3 ani);
 • Interpretare Muzicală: Instrumente și Canto – 240 credite (4 ani).

     Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de bacalaureat care doresc a urma studii universitare finalizate cu diplomă de licență. Sunt vizate în principal cadre didactice cu calificare incompletă precum instrumentiști, coriști din filarmonici sau alte colective artistice.

2. Cursuri de formare profesională/perfecționare structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma față în față și on-line. Pentru obținerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor vârstnice, Ministerul Educației Naționale și CNFPA, participanții vor susține un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoștințelor teoretice și susținerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoștințelor și a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor. Aceste cursuri se organizează pentru următoarele ocupații:

 • Impresar artistic;
 • Referent de specialitate așezământ cultural;
 • Maestru sunet;
 • Cântăreț.

3. Cursuri postuniversitare. În urma programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform O.M. nr. 5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

 • Management artistic (15 credite);
 • Dirijat (12 credite);
 • Instrumente (10 credite);
 • Canto (10 credite);
 • Ilustrator muzical (10 credite).


     Înscrierile se fac în perioada 15-26 iulie 2013 și 9-24 septembrie 2013.

     Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.amgd.ro, secțiunea Învățământ la distanță – Oferta educațională sau la secretariatul Departamentului, zilnic între orele 11.00 – 14.00 la tel/fax 0264.598958.