Rezultatele finale la concursul pentru selecția profesorilor metodiști

Programul desfăşurării interviurilor pentru selecţia profesorilor metodişti pe specialităţi, 27-28 septembrie 2012

[fişier actualizat]

Amendamente la secțiunea 6 de la Procedura de selecție metodiști

 

(actualizat)

Selecție profesori metodiști

Concurs selecţie metodişti - an şcolar 2012-2013

     În perioada 17 septembrie - 05 octombrie 2012 se va desfășura Concursul pentru selecţia metodiştilor pe discipline/specializări. 

     Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (cu toate documentele precizate în procedură) se face la secretariatul I.S.J. Teleorman în perioada 17-20 septembrie 2012. Probele concursului se vor desfăşura conform graficului stabilit la nivelul disciplinelor/specializarilor care va fi postat pe site-ul I.S.J. Teleorman după validarea dosarelor de înscriere.

Recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale

     Având în vedere Calendarul activităților prevazute în Metodologia privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal și informal, pe 31 august 2012 a fost înaintat la M.E.C.T.S. tabelul nominal cu personalul didactic din județul Teleorman, nominalizat pentru această procedură.

Mai multe articole...

  1. Formare continuă