Liste finale - gradaţia de merit 2013

Tabel nominal cu personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit începând cu 1 septembrie 2013

 

 


Lista cu rezultalele finale ale candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013

 

Rezultate contestaţii gradaţie merit 2013

     Lista nominală cu punctajele acordate de comisia judeţeană de soluţionare a contestaţiilor la Concursul privind acordarea gradaţiei de merit - 2013

 

Punctaje gradaţii de merit 2013

     Lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013

Gradația de merit 2013

O.M.E.N. nr. 3281 din 26/02/2013

Ordin pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

 

 


Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar (actualizată)

 

 


ANEXA 1

GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2013

 

 


ANEXELE 2 și 3

 

 


O.M.E.N. nr. 3155 din 06/02/2013

Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

 

 


O.M.E.C.T.S. nr. 6211 din 13/11/2012

Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

Mai multe articole...

  1. Gradaţia de merit 2012