În atenția tuturor cadrelor didactice din județul Teleorman

Precizări referitoare la gradațiile de merit 2014

Liste finale - gradaţia de merit 2013

Tabel nominal cu personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit începând cu 1 septembrie 2013

 

 


Lista cu rezultalele finale ale candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013

 

Rezultate contestaţii gradaţie merit 2013

     Lista nominală cu punctajele acordate de comisia judeţeană de soluţionare a contestaţiilor la Concursul privind acordarea gradaţiei de merit - 2013

 

Punctaje gradaţii de merit 2013

     Lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013