Graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă

Centrul de concurs nr. 1  - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Alexandria


 


Centrul de concurs nr. 2 - Colegiul Național "Al.D. Ghica" Alexandria

Grafic inspecții

 

 

Probe practice

 

 


Centrul de concurs nr. 3 - Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Alexandria

 

CONCURS 21 IULIE 2014 - Lista centrelor, a disciplinelor și lista posturilor

Lista centrelor de concurs și disciplinele asociate

 

 


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pentru concurs

Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisa la concursul de Titularizare din 30 iulie 2013

     Contestaţiile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 30 iulie 2013, se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar, după cum urmează:

  • 05 august 2013, până la orele 21:00;
  • 06 august 2013, până la orele 15:00.


COMISIA JUDEŢEANĂ DE MONITORIZARE

Grafic susţinere probe practice/inspecţii la clasă

     Graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă de către candidaţii înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice din 30 iulie 2013

Centrul Nr. 1       Centrul Nr. 2       Centrul Nr. 3

 

 

Concursul din 30 iulie 2013

Lista centrelor şi disciplinelor pentru concursul din 30 iulie 2013

 


Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concursul din 30 iulie 2013

 


Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata, cu medii de minim 7,00