PROGRAM REPARTIZARE CANDIDATI 2014

     PROGRAM DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR CARE AU OBȚINUT NOTE PESTE 5 LA CONCURSUL DE TITULARIZARE 2014, ÎN PERIOADA 31 IULIE - 5 AUGUST 2014

În atentia candidatilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice, din 21 iulie 2014

     În conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 26 mai 2014 s-a publicat lista candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2014.

     Toţi candidaţii înscrişi la concurs, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014, sunt informați că eventuale modificări în fişele de înscriere, la solicitarea acestora, mai pot fi operate până cel târziu luni 2 iunie 2014, ora 16.00.

     Candidaţii care s-au înscris în două sau mai multe centre de concurs pot susţine inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale în fiecare centru de concurs în care s-au înscris. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, se poate folosi numai în centrele de concurs/unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul susţine examenul național de definitivare în învățământ.

Graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă

Centrul de concurs nr. 1  - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Alexandria


 


Centrul de concurs nr. 2 - Colegiul Național "Al.D. Ghica" Alexandria

Grafic inspecții

 

 

Probe practice

 

 


Centrul de concurs nr. 3 - Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Alexandria

 

CONCURS 21 IULIE 2014 - Lista centrelor, a disciplinelor și lista posturilor

Lista centrelor de concurs și disciplinele asociate

 

 


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pentru concurs

Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisa la concursul de Titularizare din 30 iulie 2013

     Contestaţiile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 30 iulie 2013, se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar, după cum urmează:

  • 05 august 2013, până la orele 21:00;
  • 06 august 2013, până la orele 15:00.


COMISIA JUDEŢEANĂ DE MONITORIZARE