Precizări comune (Ministerul Educației - Ministerul Sănătății) privind exceptarea de la portul măștii de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar

Aceste precizări pot fi consultate AICI

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)

     Formularul poate fi descărcat de AICI

Programul național "Școala de acasă"

     Ministerul Educației și Cercetării aprobă prin Ordinul nr. 4738/27.07.2020 necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional "Școala de acasă" pentru: elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet

     De prevederile O.M.E.C. nr. 4738/2020 beneficiază elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de Covid-19 care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru această categorie de beneficiari se alocă un număr de 20.495 de bucăți/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250.000 de bucăți,

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:


ANEXE la procedura operațională:

Portalul M.E.C. "Educația continuă"

    educatiacontinua.edu.ro

Teste de antrenament Evaluare Națională și Bac

     În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat teste de antrenament și bareme de evaluare și de notare – Bacalaureat 2020 și Evaluare Națională 2020.
Acestea se regăsesc  pe site-ul:

https://rocnee.eu/testeantrenament