Proba scrisă - repartizarea candidaților pe săli

     Repartizarea candidaților pe săli - Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman-proba scrisă

 

 


În atenția candidaților

LA PROBA SCRISĂ CANDIDAȚII VOR UTILIZA DOAR PIX DE CULOARE ALBASTRĂ SAU NEAGRĂ CARE NU SE ȘTERGE

ANUNȚ - 10.10.2016

     Ca urmare a solicitării candidaților privind admiterea prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2), respectiv art. 10 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și adresei MENCȘ nr. 1560/DGMRU/10.10.2016 prin care se comunică acordul privind validarea dosarelor de înscriere pentru candidații solicitanți, se afișează lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Comisa de verificare a dosarelor candidaților

 

     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar

 

 


     Lista nominală finală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar

Anunțuri importante pentru proba scrisă

FOARTE IMPORTANT

          Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman are loc în data de 12.10.2016 în Centrul special de concurs organizat la Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”Alexandria


ATENȚIONARE CANDIDAȚI ȘI PROFESORI ASISTENȚi

 

 


ANUNȚ - tragerea la sorți profesori supraveghetori

REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI

     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 


     Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse pentru înscrierea la  concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în învățământul preuniversitar


 Erată: la pozițiile 12, 13, 14 și 15, la motivul respingerii, sintagma "conform art.9, alin.1, litera k" se completează cu "din Anexa la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/2016".

P.D.I. - Proiectul de dezvoltare instituțională /P.A.S. - Planul de acțiune al școlii

     Proiectele de dezvoltare instituțională (P.D.I.) sau planurile de acțiune ale școlilor (P.A.S.) pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică din județul Teleorman pot fi descărcate de către candidați la adresa web:

www.isjtr.ro/pdi