Lista contestațiilor depuse

Lista centralizată a candidaților care au depus contestații

18.11.2016 - Rezultatele finale înainte de contestații

     Rezultatele finale, înainte de contestații, obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din Metoologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și ale Calendarului organizării și desfășurării concursului, eventualele contestații la proba de interviu se depun, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din sesiunea 2016, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Telorman, conform programului:

  • LUNI, 21.11.2016, între orele 08:00-16:30
  • MARȚI, 22.11.2016, între orele 08:00-16:30
  • MIERCURI, 23.11.2016, între orele, 08:00-12:00

FORMULAR CONTESTAŢIE

     ANEXA 1 la Adresa MENCȘ Nr. 1991/DGMRU/18.11.2016 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activităţile desfăşurate în vederea reevaluării probei de interviu de către comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


În atenția candidaților care depun contestații

  • candidații nu pot contesta decât proba de interviu;
  • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
  • candidații trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
  • candidații nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.

Rezultate probă scrisă, C.V. și interviu

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct


Reprogramare pentru 3 candidați

GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE - CV ȘI INTERVIU

     CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2016

     GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI (conform art. 15 alin. (1) lit. (b) și (c) din Metodologie)

Rezultatele la proba scrisă din data de 12.10.2016

     Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

UPDATE 27.10.2016
Situația celor 5 candidati în curs de evaluare la proba scrisă se prezintă astfel:

BRATESCU PENELOPA ELENA: 46.875 puncte -> ADMIS
MATEI CORINA MANUELA: 40.625 puncte -> ADMIS
RADU MIHAIELA: 41.875 puncte -> ADMIS
DOBRICA  NELA: 27.500 puncte RESPINS
VOICU TEODOR DORU: 29.375 puncte RESPINS


     12 octombrie 2016            
     Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise  

  Update: s-au facut 11 corecții minore la a treia și/sau a doua zecimală de la punctaj

  ERATĂ: la poziția 46 din listă, punctajul este 43,750