GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE DE EVALUARE C.V. ȘI INTERVIU

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2017

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI

 

 


Notă:

     Candidații sunt rugați să se prezinte mai devreme cu o jumătate de oră față de ora programată.