Admitere 2014 - Probe de aptitudini şi limbă modernă

     Probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară conform art.11 şi art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

Admiterea 2014

Admiterea în învățământul liceal de stat

ORDINUL privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

 

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 

 

Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învatamânt preuniversitar de stat

 

 


Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

ORDINUL nr. 3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

 

 

ANEXA 3 LA O.M.E.N. nr. 3136 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Precizări privind completarea fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional cu durata de 3 ani

Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare

     Repartizarea candidaţilor în a III-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2013-2014, se va face în data de 06 septembrie 2013, de către Comisia de admitere județeană.

     La această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2013-2014 și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, O.M.E.C.T.S. nr. 5608/31.08.2012 şi Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014:

  • nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
  • nu au participat la cele două etape de admitere;
  • și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.


     Înscrierea pentru această etapă se va face în perioada 01 - 04 septembrie 2013, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, de către părintele/tutorele candidatului.

     Candidații trebuie să prezinte la înscriere un dosar cuprinzând următoarele acte precizate la art. 53, alin (2), din Anexa la OMECTS nr. 4802 din 31.08.2010:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.


     De asemenea, dosarul va conține și FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014, semnată și ștamplilată de directorul unității de învățământ absolvite, în care să fie completate datele personale ale candidatului, codul unității de învățământ, media de absolvire a claselor V - VIII, media de admitere, notele și media generală obținută la Evaluarea Națională (unde este cazul).

REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE

Etapa II de repartizare computerizată 2013

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei II de repartizare computerizată.


Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, an şcolar 2013-2014

     Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şolar 2013-2014 inclusiv, se face în perioada 23-24 iulie 2013 la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.

     Repartizarea candidaţilor va avea loc în şedinţă publică, în data de 25 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din Alexandria, începând cu ora 10.00.