Admitere 2013 - Informaţii utile

GHIDUL ABSOLVENTULUI DE CLASA A VIII-A

 

 


CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE ŞI UNITĂŢILE ŞCOLARE ARONDATE

 

 


     Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe:


Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria
Str. Carpaţi, Nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar)
Tel.: 0247.312.249


     Înscrierea candidaţilor de etnie romă se va face la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, până la data de 21 iunie 2013, ora 14.00.
     Repartizarea acestora se va face în data de 09 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria, conform planului de şcolarizare.

Admitere 2013 - Probe de aptitudini şi limbă modernă

     Probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară conform art.11 şi art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014.

Admitere 2013

     Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 se desfășoară conform OMECTS Nr. 5608/31.08.2012 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.


O.M.E.C.T.S. 5608/2012

Anexa 1 - Metodologie

Anexa 3 - Probele de aptitudini

Anexa 4 - Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

Calendar

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în Etapa a III-a de admitere

Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare

     A treia etapă de repartizare în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013, va avea loc pe data de 07 septembrie 2012 în cadrul Comisiei de admitere județene.

     În această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 4802 din 31.08.2010, privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfășurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2011-2012:

- nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
- nu au participat la cele două etape de admitere;
- și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.

     Înscrierea pentru această etapă se va face până pe 06 septembrie 2012, ora 16.00, la Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman, la comisia de admitere.


REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE.