Etapa II de repartizare computerizată 2013

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei II de repartizare computerizată.


Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, an şcolar 2013-2014

     Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şolar 2013-2014 inclusiv, se face în perioada 23-24 iulie 2013 la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.

     Repartizarea candidaţilor va avea loc în şedinţă publică, în data de 25 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din Alexandria, începând cu ora 10.00.

Etapa a II-a de repartizare computerizată

     Centrul unic de înscriere pentru elevii proveniţi de la unităţi şcolare din judeţul Teleorman, precum şi Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, pentru etapa a II-a de admitere computerizată, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar), tel. 0247.312.249.


     Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii, se face în perioada 17-22 iulie 2013.

Etapa I de repartizare computerizată 2013

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei I de repartizare computerizată.


IERARHIA LA NIVEL JUDEŢEAN

     Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa http://admitere.edu.ro/ a fost publicată Ierarhia Admiterii 2013 pentru candidaţii ce provin din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitere.


Ierarhia (format pdf):