ADMITEREA 2017 - Informații utile

Precizări privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

     Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unităţii de învăţământ, din care provine candidatul/elevul, o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada 08-16 mai 2017.


Admiterea în învățământul liceal de stat

 Ordinul nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

-------------------------

 ORDINUL MENCS nr. 5077/2016 - privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

 

 1. Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 2. Calculul mediei de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 3. Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
 4. Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat;

Admiterea în învățământul profesional de stat

 Ordinul nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 ANEXA la Ordinul nr. 5069/2016, modificat prin Ordinul nr. 3793/2017 - CALENDARUL ADMITERII în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 Ordinul nr. 3792/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual

 Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.556/2017, modificat prin Ordinul nr. 3792/2017 - CALENDARUL ADMITERII în învăţământul dual

 1. Ordinul MENCS. nr. 5068/2016 - Metodologia privind admiterea în învăţământul profesional de stat;
 2. Calendarul admiterii  în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018;
 3. Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat;
 4. Fișa pentru înscrierea în învățământul dual;
 5. Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, aprobată prin Ordinul nr. 3556/2017,  pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor din 29.03.2017

OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017–2018

 

 


GHIDUL ADMITERII 2017

Etapa a III-a de repartizare - 2016

Lista candidaților repartizați la licee în etapa a III-a - septembrie 2016

Etapa a III-a de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani - 2016

     SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A III-A DE ÎNSCRIERE  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
- Anul şcolar 2016-2017

 

 


 

Etapa a II-a de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani - 2016

     SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERE  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
- Anul şcolar 2016-2017

 

 


 

Etapa a II-a de repartizare computerizată - 2016

Pe site-ul oficial M.E.C.Ș., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei a II-a de repartizare computerizată.


Situația se prezintă astfel:

 • NU s-au înregistrat opțiuni pentru candidați din județ în județ;
 • NU s-au înregistrat opțiuni pentru candidați proveniți din alte județe în județul Teleorman;
 • NU avem candidați din județ respinși in alte județe;
 • Avem 3 candidați din județ admiși în alte județe.

Lista candidaților din județ admiși în alte județe - Etapa II repartizare computerizată

Lista locurilor rămase libere dupa Etapa a II-a de repartizare computerizată

Situația pe licee după Etapa a II-a de repartizare computerizată