IERARHIA LA NIVEL JUDEŢEAN

     Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa http://admitere.edu.ro/ a fost publicată Ierarhia Admiterii 2013 pentru candidaţii ce provin din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitere.


Ierarhia (format pdf):

 

Admitere 2013 - Informaţii utile

GHIDUL ABSOLVENTULUI DE CLASA A VIII-A

 

 


CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE ŞI UNITĂŢILE ŞCOLARE ARONDATE

 

 


     Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe:


Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria
Str. Carpaţi, Nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar)
Tel.: 0247.312.249


     Înscrierea candidaţilor de etnie romă se va face la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, până la data de 21 iunie 2013, ora 14.00.
     Repartizarea acestora se va face în data de 09 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria, conform planului de şcolarizare.

Admitere 2013 - Probe de aptitudini şi limbă modernă

     Probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară conform art.11 şi art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014.

Admitere 2013

     Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 se desfășoară conform OMECTS Nr. 5608/31.08.2012 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.


O.M.E.C.T.S. 5608/2012

Anexa 1 - Metodologie

Anexa 3 - Probele de aptitudini

Anexa 4 - Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

Calendar

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în Etapa a III-a de admitere