Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare

     A treia etapă de repartizare în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013, va avea loc pe data de 07 septembrie 2012 în cadrul Comisiei de admitere județene.

     În această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 4802 din 31.08.2010, privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfășurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2011-2012:

- nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
- nu au participat la cele două etape de admitere;
- și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.

     Înscrierea pentru această etapă se va face până pe 06 septembrie 2012, ora 16.00, la Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman, la comisia de admitere.


REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE.

Ședința publică - situații speciale apărute după repartizarea computerizată

Ședința publică - admiterea în învățământul seral și cu frecvență redusă

Etapa II de repartizare computerizată 2012

 

 

 

Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei II de repartizare computerizată.


PRECIZARI PENTRU ETAPA A II-a DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

Pentru a doua etapă de repartizare computerizată:

1. Centrul de înscriere pentru toate unitățile de învățământ din județ se organizează la Liceul Teoretic "Constantin Noica" din Alexandria

2. Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți de la școli din alte județe se organizează la Școala cu cls. I-VIII "Ștefan cel Mare" din Alexandria (str. Carpaţi, nr. 15 - lângă Inspectoratul Şcolar -, tel. 0247 312 249, fax. 0247 312 249, persoana de contact - Tatu Mariana )

3. Centrul de înscriere pentru candidații care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se organizează la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria. Înscrierea candidaților se face, conform Calendarului, în ziua de 16 iulie 2012, iar susținerea probelor se face în ziua de 18 iulie 2012.