PRECIZARI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

Centrul special de înscriere în învățământul seral sau cu frecvență redusă este la secretariatul I.S.J. Teleorman, unde se depun dosarele de înscriere în perioada 24 - 26 iulie 2012. Repartizarea candidaților se face în data de 26 iulie la Școala cu cls. I-VIII "Mihai Viteazul" din Alexandria - începând cu ora 10:00

Etapa I de repartizare computerizată 2012

 

 

 

Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei I de repartizare computerizată.


Situaţia înscrierilor de la centrul special pentru candidaţii proveniti de la şcoli din alte judeţe

9 iulie 2012 ora 16:00

IERARHIA LA NIVEL JUDEŢEAN

 

 

 

     Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa  http://admitere.edu.ro/  a fost publicată Ierarhia Admiterii 2012 pentru candidaţii ce provin din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitere.


Ierarhia (format pdf):

 

Centrele zonale de înscriere şi unităţile şcolare arondate