SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR LA CENTRUL SPECIAL

Candidați proveniți de la unități de învățământ din alte județe


Situația înscrierilor in ziua de 8 iulie 2014

 

 


IERARHIA ADMITERII 2014 PENTRU JUD. TELEORMAN

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ a fost publicată Ierarhia Admiterii 2014 pentru candidaţii ce provin de la unități de învățământ din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitere.


Ierarhia (format pdf):

 

ADMITERE 2014 - Informaţii utile

CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE ŞI UNITĂŢILE ŞCOLARE ARONDATE

 

 


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe:

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria
Str. Carpaţi, Nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar)
Tel.: 0247.312.249


     Înscrierea candidaţilor de etnie romă se va face la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, până la data de 20 iunie 2014, ora 16:00. Repartizarea acestora se va face în data de 08 iulie 2014, ora 10:00, la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria, conform planului de şcolarizare.


GHIDUL ABSOLVENTULUI DE CLASA A VIII-A

Admitere 2014 - Probe de aptitudini şi limbă modernă

     Probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară conform art.11 şi art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.

Admiterea 2014

Admiterea în învățământul liceal de stat

ORDINUL privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

 

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 

 

Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învatamânt preuniversitar de stat

 

 


Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

ORDINUL nr. 3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

 

 

ANEXA 3 LA O.M.E.N. nr. 3136 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Precizări privind completarea fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2014-2015

 

 

Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional cu durata de 3 ani