CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2014


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VII-a, 2014

Premii

 

 


 

ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VII-a, 2014

Premii speciale

 

 


 

Concurs Cultură și spiritualitate românească - 2014

     Etapa județeană a  concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii din gimnaziu (clasele a V-a - a VIII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ se va desfășura sâmbătă, 15 februarie 2014, la Colegiul Național "Unirea" din Turnu Măgurele.

     Tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor transmite la centrul de concurs până vineri,  31 ianuarie 2014.

     Regulamentul specific al acestui concurs a fost postat pe site-ul MEN și pe forumul directorilor.

Regulamentul specific al concursului "Cultură și spiritualitate românească", anul școlar 2013-2014

Precizări Olimpiadă Universul cunoașterii prin lectură, anul școlar 2013-2014

Conform calendarului olimpiadelor naționale nr. 24329/08.01.2014, în anul școlar 2013-2014, Olimpiada UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ pentru ELEVII DIN MEDIUL RURAL (ȘCOLI GIMNAZIALE) are următoarele etape:
 

 • etapa pe comună/localitate, care se va desfășura în luna ianuarie;
 • etapa județeană, care se va desfășura în data de 15 februarie 2014, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Roșiorii de Vede;
 • etapa națională, care se va desfășura, în perioada 30.05-01.06.2014, la Suceveni, județul Galați.


Regulamentul specific al acestei olimpiade a fost postat pe site-ul MEN, al I.S.J. Teleorman, precum și pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – etapa județeană, anul şcolar 2013-2014

Etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română-gimnaziu - nr. 61645/07.10.2013;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 42258 din 22.04.2013;
 • Calendarul olimpiadelor școlare naționale, an școlar 2013-2014, nr. 24329/ 08.01.2014.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


Etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 22 februarie 2014, ora 10:00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul", Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
 • Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat", Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu.


Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 42258 din 22.04.2013”;
 • ANEXA la "Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română - gimnaziu- nr. 61645/07.10.2013".


Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Grafice olimpiade și concursuri limba și literatura română 2013-2014

Graficele desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare, limba și literatura română - etapele județeană, națională/internațională, anul școlar 2013-2014