Calendare concursuri și olimpiade M.E.N.

Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.N. în anul şcolar 2012-2013

 

 


Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, anul şcolar 2012-2013

Precizări desfăşurare etapă locală Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română - anul şcolar 2012-2013

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • „Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare”, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030 / 18.12.2012”;
 • “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”.

     Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 27 ianuarie 2013, începând cu ora 10.00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială”Al. Colfescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ”G.Galaction”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Tehnic “D.Praporgescu”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Turnu Măgurele.

     La oricare dintre etapele competiţiei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de 3 ore(10,00-13,00). Calificarea elevilor la etapele olimpiadei este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate la etapa locală a olimpiadei se regăsesc în:

- Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”;

- ANEXA la „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030/18.12.2012”.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECTS, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulament olimpiada de lingvistică 2013

Update: La adresa

http://www.unibuc.ro/facultati/litere/Olimpiada_Nationala_de_Lingvistica.php

puteți găsi informații referitoare la modelele de subiecte pentru olimpiada națională de lingvistică. 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ

 

 


OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ (model de subiect)

 

Regulamente olimpiada de română și neogreacă 2013

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ CLASELE VII—XII

 

 


REGULAMENT SPECIFIC

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI DE LIMBA NEOGREACĂ - gimnaziu şi liceu -

 

 


REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX—XII

 

 


REGULAMENT SPECIFIC

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ - gimnaziu -

Regulamente concursuri 2013

REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea şi desfăşurarea concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii gimnaziu CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

- Concursul de la PUTNA –

 

 


REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea şi desfăşurarea concursului național pentru elevii din mediul rural (şcoli gimnaziale) UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ