OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană

     OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, etapa judeţeană, se va desfăşura duminică, 24.03.2013, ora 09.00, la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Alexandria.

     Înscrierile se vor face strict conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de lingvistică, postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, până marţi, 19.03.2013, ora 16:00.

PRECIZĂRI CONCURS IONEL TEODOREANU

Update

     În data de 9 martie 2013, se va face selecţia reprezentanţilor pentru etapa naţională a Concursului naţional transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel Teodoreanu”, în conformitate cu prevederile regulamentului specific  de organizare şi desfăşurare a concursului naţional transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel Teodoreanu” - clasele a V-a - a VIII-a nr. 28.773/08.02.2012, emis în anul scolar precedent.


     Pentru Concursul transcurricular de lectură şi interpretare Ionel Teodoreanu rămâne valabil regulamentul emis în anul şcolar precedent, conform precizărilor M.E.N.

Grafice de desfășurare olimpiade limba română și limba latină

Grafic olimpiadă județeană, națională, internațională limba română

 

 


Grafic olimpiadă județeană, națională limba latină

Calendare concursuri și olimpiade M.E.N.

Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.N. în anul şcolar 2012-2013

 

 


Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, anul şcolar 2012-2013

Precizări desfăşurare etapă locală Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română - anul şcolar 2012-2013

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • „Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare”, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030 / 18.12.2012”;
 • “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”.

     Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 27 ianuarie 2013, începând cu ora 10.00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială”Al. Colfescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ”G.Galaction”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Tehnic “D.Praporgescu”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Turnu Măgurele.

     La oricare dintre etapele competiţiei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de 3 ore(10,00-13,00). Calificarea elevilor la etapele olimpiadei este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate la etapa locală a olimpiadei se regăsesc în:

- Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”;

- ANEXA la „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030/18.12.2012”.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECTS, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.