Olimpiada de lingvistică - 2016

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se va desfășura sâmbătă, 12 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr.7 din Alexandria.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 4 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 7 din Alexandria.

     Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ este postat pe site-ul MECȘ, IȘJ Teleorman, precum și pe forumul directorilor.

Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" - 2016

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" se va desfășura sâmbătă, 5 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se va desfășura în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr. 51908/30.09.2015.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 27 noiembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.

REGULAMENTE OLIMPIADE - 2016

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-GIMNAZIU-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LICEU -2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI de lectură – LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ-2016

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2015


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VIII-a, 2015

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a VIII-a, 2015

Premii speciale

 

 


Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română-etapa judeţeană, anul şcolar 2014-2015

Etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu -  nr. 66601/ 03.12.2014;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română - clasele IX-XII-  nr. 56784/24.09.2014;
  • Calendarul olimpiadelor naționale școlare-anul școlar 2014-2015-nr.26358/ 21.01.2015.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa judeţeană  a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 21 februarie 2015, începând cu ora 10,00, la Colegiul Naţional ,, Unirea” din Turnu Măgurele.

     Calificarea elevilor la etapa judeţeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

  • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 56784/ 24. 09. 2014;
  • ANEXA la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – gimnaziu - nr. 66601/ 03.12. 2014.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECŞ, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.