CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR" - 2018


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XI-a, 2018

Premii

 

 


ELEVII PREMIAŢI LA CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEŢILOR"

Ediţia a XI-a, 2018

Premii speciale

 

 


Precizări Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a – etapa județeană, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se va desfășura sâmbătă, 24 martie 2018, începând cu ora 10,00, la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din Alexandria.
    
     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se desfășoară în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr.24634/ 17.01.2018.

     La etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pot participa elevii care demonstrează capacitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, vor fi transmise până joi, 15 martie 2018,ora 16,00, la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din Alexandria..

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 43644/19.12.2017;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 2745/21.12.2017;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare anul şcolar 2017 – 2018 nr. 24981/22.01.2018.

     Olimpiada de limba şi literatura română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 17 martie 2018, începând cu ora 10:00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
 • Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în articolul 7 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 43644/19.12.2017, respectiv în articolul 14 din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 2745/21.12.2017.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentele specifice ale olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Olimpiada de lingvistică SOLOMON MARCUS – 2018

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS se va desfășura sâmbătă, 27 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria, în intervalul orar 10,00 - 13,00.

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se desfășoară în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea  OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24090/ 04.11.2018.

     Tabele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 19 ianuarie 2018, ora 12,00, la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” din Alexandria.

Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – gimnaziu – etapa locală, anul şcolar 2017-2018

Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română– gimnaziu se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 43644/19.12.2017.


Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial, se va desfăşura sâmbătă, 20 ianuarie 2018, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială nr. 5 Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială ,,Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea.


     Calificarea elevilor la etapa locală, respectiv județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în articolul 7 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 43644/19.12.2017.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală, validate de către directorii unităților de învățământ, se vor transmite la centrele locale de concurs până marți, 16 ianuarie 2018, ora 14,00.