Precizări Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română - etapa locală, anul şcolar 2013-2014

Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • „Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare”, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română-gimnaziu- nr. 61645/ 07.10.2013”;
 • “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 42258 din 22.04.2013”.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 26 ianuarie 2014, ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială nr.7, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ”Al. Depărățeanu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Național ”Unirea”, Turnu Măgurele-centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 3, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Colegiul Național “Al.D.Ghica”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „V. Madgearu”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede.Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 42258 din 22.04.2013”;
 • ANEXA la „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română -gimnaziu- nr. 61645/ 07.10.2013”.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor transmite la centrele de concurs până vineri, 17 ianuarie 2014.

Precizări Olimpiadă LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ, etapa județeană-2014

     Olimpiada LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a, etapa judeţeană, se va desfăşura sâmbătă, 7 decembrie 2013, la Colegiul Tehnic „D.Praporgescu” din Turnu Măgurele.

     La etapa judeţeană, pot participa elevii care demonstrează capacitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale, conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a, Nr. 60315 din 26.09. 2013, art. 11(1), postat pe site-ul MEN și al ISJ Teleorman.

     Tabelele cu elevii participani, școala, nivelul, profesorul îndrumător se vor transmite la Colegiul Tehnic „D.Praporgescu” din Turnu Măgurele până vineri, 29 noiembrie 2013.

     Vă rugăm să dați dovadă de seriozitate maximă în selectarea elevilor participanți la această competiție.

Precizări Olimpiadă de LINGVISTICĂ, etapa județeană-2014

     Etapa judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică se va desfăşura sâmbătă, 23 noiembrie 2013, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria.

     Listele cu elevii participanți se vor transmite până vineri, 15 noiembrie 2013, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria.

     Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ este postat pe site-ul M.E.N., pe site-ul I.S.J. Teleorman, precum și pe forumul directorilor.

Regulament olimpiada de lingvistică 2014

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ clasele a V-a – a XII-a 2014

Regulament olimpiadă limba și literatura română gimnaziu

     REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ - gimnaziu – 2014