Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală, anul şcolar 2015-2016

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 51907/30.09.2015.

     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 30 ianuarie 2016, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială ,,Al. Colfescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ,,Dan Berindei”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială,, Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr.2, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Tehnologic nr. 1, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „E. Racoviță”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede;
 • Liceul Teoretic Videle - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Videle;
 • Liceul Teoretic Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Zimnicea.

      Calificarea elevilor la etapa locală este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

 • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
 • Articolele 5 - 6/ 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MENCȘ, al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală se vor transmite la centrele de concurs (pe fax și pe adresa de mail - format Excel - a centrului de concurs) până joi, 21 ianuarie 2015 și vor avea următoarea structură:

  Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Unitatea de învățământ Clasa Punctajul obținut la etapa pe școală Profesor coordonator  
               

Modele subiecte olimpiadă lingvistică V-VI

Subiectele de la etapa națională a Olimpiadei de lingvistică pentru clasele a V-a și a VI-a, aprilie 2015

 

Clasa a V-a

 

 

-----------------------

Clasa a VI-a

Olimpiada de lingvistică - 2016

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se va desfășura sâmbătă, 12 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr.7 din Alexandria.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 4 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 7 din Alexandria.

     Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ este postat pe site-ul MECȘ, IȘJ Teleorman, precum și pe forumul directorilor.

Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" - 2016

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" se va desfășura sâmbătă, 5 decembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.

     Etapa județeană a Olimpiadei "Lectura ca abilitate de viață" pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a se va desfășura în temeiul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și potrivit prevederilor regulamentului specific aprobat cu nr. 51908/30.09.2015.

     Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise până vineri, 27 noiembrie 2015, la Școala Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele.

REGULAMENTE OLIMPIADE - 2016

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-GIMNAZIU-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-LICEU -2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI de lectură – LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-2016

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ-2016