Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2015-2016

Update

Etapa județeană a Olimpiadei de limbă și literatură română, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 27 februarie 2016, începând cu ora 10:00.

     Etapa județeană  a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu -  nr. 271/25.09.2015;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII-  nr. 51907/30.09.2015.


     Olimpiada de limbă şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).


     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfășura la Colegiul Național ,,Anastasescu” din Roşiorii de Vede.

     Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în:

  • Articolul 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română clasele IX-XII nr. 51907/30.09.2015;
  • Articolele 5 - 6/ 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 271/25.09.2015.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MENCS, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.