ANUNȚ - Ședință publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate

     Ședința publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate din data 17 martie  2015 se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 10:00, în ordinea ariilor curriculare/specializărilor

Restrângeri 2015

     Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate


 


     Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 01.09.2015

Lista posturi transfer titulari începând cu 01.09.2015

     Lista catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, pentru transferarea personalului didactic titular, începând cu 01.09.2015

 

 

ANUNȚ - Ședință publică pentru completarea normei didactice

     Ședința publică pentru completarea normei didactice din data 23 februarie  2015 se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 13:00, în ordinea ariilor curriculare/specializărilor

Ședințe publice de mobilitate 2014

Comisia județeană de mobilitate organizează ședințe publice de ocupare a posturilor didactice.


Anunț - Ședință publică în data de 12 septembrie 2014


 


Anunț - Ședință publică în data de 8 septembrie 2014

 

 


Anunț 1:

 

 


Anunț 2:

 

 


Anunț 3: