Metodologie mobilitate 2015-2016

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

 


CALENDAR MOBILITATE 2015-2016

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Mobilitate - ORE / POSTURI 2014-2015

POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE NEOCUPATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 16.04.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 25.03.2015


 

NOTĂ: În conformitate cu adresa 613/27.03.2015, trimisă de Școala Gimnazială Brânceni, titularul postului de limba și literatura română revine la catedră începând cu data de 30.03.2015


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 11.03.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 05.03.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 24.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 10.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 05.02.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 26.01.2015


 


Lista posturilor didactice/catedrelor neocupate la data de 12.01.2015


 
 CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, ORGANIZATE ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Balaci


 


 Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Conțești


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială “Vasile Racottă” Ștorobăneasa


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Videle - structura Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Videle


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Videle - structura Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Videle


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Mavrodin


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Buzescu


 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Vedea


 

Pretransfer consimţit - 2015

Ședință publică pretransfer consimțit - 17 aprilie 2015:

 

 


TITULARI INSCRIȘI LA PRETRANSFER ÎN ALTE JUDEȚE:

 

 


Listă finală punctaje - etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015:

 

 


Listă punctaje - etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015:

 

 


Lista posturilor pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 2015:

 

 

ANUNȚ - Ședință publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate

     Ședința publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate din data 17 martie  2015 se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 10:00, în ordinea ariilor curriculare/specializărilor

Restrângeri 2015

     Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate


 


     Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 01.09.2015