Lista posturilor vacante disponibile pentru etapa de repartizare din 12 August 2013


Lista posturilor didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată pentru etapa de repartizare din 12 august 2013 - din toată ţara

 

 


Lista posturilor didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată pentru etapa de repartizare din 12 august 2013 - din jud. Teleorman

 

Şedinţa publica din data de 9 august 2013 - repartizare pe posturi titularizabile

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR, CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA DE REPARTIZARE 7 (șapte), PE POSTURI TITULARIZABILE, ÎN SEDINŢA PUBLICĂ DIN 9.08.2013

 

Listă titulari cf. art. 253

     Lista finală validată în sedinţa Consiliului de administraţie din data de 26.04.2013, cuprinzând cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Listă pensionari titulari

     Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc conditiile legale de pensionare şi care se mentin în activitate ca titular, In functia didactică pana la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depaşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, carora li se recunoaşte calitatea de titular, în anul scolar 2013-2014, validata în şedinta Consiliului de administratie din data de 24.04.2013

Posturi restrângere nesoluţionată

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR LA CARE AU RĂMAS RESTRÂNGERI DE ACTIVITATE NESOLUŢIONATE