Modificare de metodologie - mişcare personal didactic

     OMEN nr. 3275/10.04.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015


 


     OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

Mobilitate personal didactic 2014-2015

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

 

 


METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 


CALENDARUL mobilități personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 (extras din Metodologie)

 

 


Fişă de evaluare, criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic, an şcolar 2014-2015

Transfer pentru soluţionare/restrângere de activitate

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pentru transferul personalului didactic aflat în restrângere de activitate

 

 (update)


Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 01.09.2014

Şedinţă publică - mobilitate personal didactic - pentru completarea normei didactice

     Şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învătământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice, 7 martie 2014

LISTĂ POSTURI SOLUŢIONARE COMPLETĂRI DE NORMĂ

Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică, an şcolar 2014-2015