OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.


Acest ordin este postat și pe pagina web a MEN, secțiunea Resurse umane, Direcția Rețeaua Școlară Națională, Management școlar.

OMEN nr.3597/18.06.2014

 

 

 


Anexe OMEN nr.3597/18.06.2014

Sedință publică repartizare cadre didactice conform prevederilor art. 253 - 29 aprilie 2014

Sedință publică - 29.04.2014 - organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Pretransfer consimţit - personal didactic titular

ANUNȚ - ședință publică  pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 28 aprilie 2014:

 

 


ANUNȚ - probe practice/orale pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 25 aprilie 2014:

 

 


Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa II

 

 


Lista nominală cu cadrele didactice care au solicitat acord pentru pretransfer în alte judeţe, etapa I

 

 


Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în judeţ, în etapa I

 

 

ERATA: la fişa cu numărul 1134, în loc de Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Alexandria se va citi Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Turnu Măgurele

Descarcare listă corectată:

 

 


Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Modificare de metodologie - mişcare personal didactic

     OMEN nr. 3275/10.04.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015


 


     OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

Mobilitate personal didactic 2014-2015

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

 

 


METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 


CALENDARUL mobilități personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 (extras din Metodologie)

 

 


Fişă de evaluare, criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic, an şcolar 2014-2015