Lista posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Listă posturi restrângere an şcolar 2013-2014

     Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ

O.M.E.N. 3271 din 25 februarie 2013

O R D I N

pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012

Şedinţă publică - completare normă

ȘEDINȚA PUBLICĂ

organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar pentru completarea normei, din data de 28 februarie 2013 se va desfășura la Casa Corpului Didactic Teleorman din str. Crapați, nr. 15, (clădirea anexă), începând cu ora 10:00.

Lista orelor-catedrelor vacante-rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică