Listă titulari cf. art. 253

     Lista finală validată în sedinţa Consiliului de administraţie din data de 26.04.2013, cuprinzând cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Listă pensionari titulari

     Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc conditiile legale de pensionare şi care se mentin în activitate ca titular, In functia didactică pana la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depaşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, carora li se recunoaşte calitatea de titular, în anul scolar 2013-2014, validata în şedinta Consiliului de administratie din data de 24.04.2013

Posturi restrângere nesoluţionată

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR LA CARE AU RĂMAS RESTRÂNGERI DE ACTIVITATE NESOLUŢIONATE

Lista posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Listă posturi restrângere an şcolar 2013-2014

     Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ