Listă punctaje detaşare la cerere AUGUST 2014

TABEL NOMINAL
cu punctajele cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare prin concurs specific, începand cu 01.09.2014

MODELE CERERI ANGAJARE/PRELUNGIRE CONTRACT PE PERIOADA DETERMINATA

Cerere pentru plata cu ora 2014


Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată


Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

OMEN nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.


Acest ordin este postat și pe pagina web a MEN, secțiunea Resurse umane, Direcția Rețeaua Școlară Națională, Management școlar.

OMEN nr.3597/18.06.2014

 

 

 


Anexe OMEN nr.3597/18.06.2014

Sedință publică repartizare cadre didactice conform prevederilor art. 253 - 29 aprilie 2014

Sedință publică - 29.04.2014 - organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Pretransfer consimţit - personal didactic titular

ANUNȚ - ședință publică  pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 28 aprilie 2014:

 

 


ANUNȚ - probe practice/orale pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - 25 aprilie 2014:

 

 


Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa II

 

 


Lista nominală cu cadrele didactice care au solicitat acord pentru pretransfer în alte judeţe, etapa I

 

 


Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în judeţ, în etapa I

 

 

ERATA: la fişa cu numărul 1134, în loc de Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Alexandria se va citi Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Turnu Măgurele

Descarcare listă corectată:

 

 


Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular