Lista posturi transfer titulari începând cu 01.09.2015

     Lista catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, pentru transferarea personalului didactic titular, începând cu 01.09.2015

 

 

ANUNȚ - Ședință publică pentru completarea normei didactice

     Ședința publică pentru completarea normei didactice din data 23 februarie  2015 se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 13:00, în ordinea ariilor curriculare/specializărilor

Ședințe publice de mobilitate 2014

Comisia județeană de mobilitate organizează ședințe publice de ocupare a posturilor didactice.


Anunț - Ședință publică în data de 12 septembrie 2014


 


Anunț - Ședință publică în data de 8 septembrie 2014

 

 


Anunț 1:

 

 


Anunț 2:

 

 


Anunț 3:

Listă punctaje detaşare la cerere AUGUST 2014

TABEL NOMINAL
cu punctajele cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare prin concurs specific, începand cu 01.09.2014

MODELE CERERI ANGAJARE/PRELUNGIRE CONTRACT PE PERIOADA DETERMINATA

Cerere pentru plata cu ora 2014


Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată


Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată