O.M.E.N. 3271 din 25 februarie 2013

O R D I N

pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012

Şedinţă publică - completare normă

ȘEDINȚA PUBLICĂ

organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar pentru completarea normei, din data de 28 februarie 2013 se va desfășura la Casa Corpului Didactic Teleorman din str. Crapați, nr. 15, (clădirea anexă), începând cu ora 10:00.

Lista orelor-catedrelor vacante-rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică

METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2013-2014

O R D I N (O.M.E.N. 3104/30.01.2013)
pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

 


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Mobilitate/Titularizare

Ședință de mobilitate - luni 17 septembrie 2012

 

 


Ședință de mobilitate - miercuri 12 septembrie 2012

 

 


Graficul mobilității personalului didactic pentru perioada 3 - 7 septembrie 2012

 

 Precizare: la ședința publică din data de 6 septembrie 2012 se va face repartizarea și pentru învățământul special


Graficul mobilității personalului didactic an școlar 2012-2013

 

 


Rezultatele FINALE obținute la proba scrisă - concurs 2 august 2012

(după soluționarea contestațiilor)

 

 


Rezultate obținute la proba scrisă - concurs 2 august 2012

 

 


Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

 


Pe site-ul oficial al MECTS, la adresa: http://titularizare.edu.ro/2012/, puteţi descarca:

  • Programele valabile pentru concursul din 2 august 2012 SUNT prevăzute în Centralizatorul aprobat cu OMECTS nr. 3202/03.02.2012;
  • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012, aprobat cu OMECTS nr. 3202/03.02.2012

ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare


OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru concursul din data de 2 august 2012


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete pentru concursul din data de 2 august 2012


Centre concurs 2 august 2012


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011