METODOLOGIE MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2013-2014

O R D I N (O.M.E.N. 3104/30.01.2013)
pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

 


FIŞA DE EVALUARE, CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Mobilitate/Titularizare

Ședință de mobilitate - luni 17 septembrie 2012

 

 


Ședință de mobilitate - miercuri 12 septembrie 2012

 

 


Graficul mobilității personalului didactic pentru perioada 3 - 7 septembrie 2012

 

 Precizare: la ședința publică din data de 6 septembrie 2012 se va face repartizarea și pentru învățământul special


Graficul mobilității personalului didactic an școlar 2012-2013

 

 


Rezultatele FINALE obținute la proba scrisă - concurs 2 august 2012

(după soluționarea contestațiilor)

 

 


Rezultate obținute la proba scrisă - concurs 2 august 2012

 

 


Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar

 

 


Pe site-ul oficial al MECTS, la adresa: http://titularizare.edu.ro/2012/, puteţi descarca:

  • Programele valabile pentru concursul din 2 august 2012 SUNT prevăzute în Centralizatorul aprobat cu OMECTS nr. 3202/03.02.2012;
  • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012, aprobat cu OMECTS nr. 3202/03.02.2012

ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare


OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru concursul din data de 2 august 2012


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete pentru concursul din data de 2 august 2012


Centre concurs 2 august 2012


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011