Comunicat de presă - 04.06.2013

Noi performanțe la concursurile școlare

     La etapa naționala a Concursului Național Interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii de gimnaziu CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, organizat la Putna în perioada 11-13 mai 2013, eleva Nicolae Andreea Maria din clasa a VII-a, de la Colegiul Naţional "Unirea" Turnu Măgurele a obținut Premiul al II-lea sub îndrumarea prof. Panea Ştefania. La același concurs, elevul Cîlţea George Cornel, din clasa a VIII-a, de la Scoala Gimnazială Nr. 2 Merişani/ Dobrotesti a obținut un premiu special sub îndrumarea prof. Grama Andreea Nicoleta și Grama Daniel.

     De asemenea, la etapa națională a Concursului Național CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM, organizat la Constanța, în perioada 24-26 mai, eleva Iorga Iulia Hanora din clasa a X-a, de la Colegiul Naţional „Anastasescu” din Roşiorii de Vede a obținut o mențiune sub îndrumarea prof. Popescu Mirela.

     La etapa națională a Concursului UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ, organizat la Galați,în perioada 1-3 iunie 2013, echipajul județului Teleorman, alcătuit din elevele Bîrsăşteanu Andra Valentina (Școala Gimnazială Segarcea Vale), Constantin Simona Mihaela, Grecu Nicoleta Amalia, Nania Clara Elena (Școala Gimnazială nr. 1 Izlaz), a obținut o mențiune sub îndrumarea prof. Paraschiv Marinela și Nania Violeta.

     Pentru aceste rezultate, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman felicită elevii și profesorii care i-au îndrumat, mulțumindu-le totodată pentru efortul depus în acest demers.

Comunicat de presă - gradaţia de merit 2013

    La concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar s-au înscris 297 cadre didactice din județul Teleorman. De aceasta vor beneficia 131 de cadre didactice, începând cu 1 septembrie 2013.

      Atribuirea gradațiilor de merit s-a făcut ținându-se cont de Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS 6211/2012, OMEN 3155/6.02.2013 și OMEN 3281/26.02.2013.

   Numărul de gradaţii s-a repartizat proporțional cu numărul de catedre/posturi didactice normate pe fiecare disciplină de învățământ, prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, scăzându-se numărul gradațiilor acordate personalului didactic, aflate în plată. De asemenea, s-a șinut cont de punctajul minim stabilit în comisia paritară de la nivelul IȘJ Teleorman.

     La categoria personal de conducere – directori- nu s-a acordat nicio gradație de merit, deoarece ponderea gradațiilor acordate la această categorie a depășit 16% din totalul posturilor.

     Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Comunicat de presă - 20.05.2013

     Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Alexandria va fi premiat astăzi de Ministrul Educației Naționale, domnul Remus Pricopie, la ora 13,00, la Palatul Parlamentului, în cadrul festivității de decernare a premiilor pentru școlile câștigătoare ale celei de-a X-a ediții a competiției naționale ”Școala Europeană”.

     Delegația județului Teleorman participantă la eveniment va fi formată din prof. Valeria Gherghe - inspector școlar general, prof. Alina Cepan – inspector școlar de specialitate pentru proiecte educaționale, prof. Martin Loneta Rodica – director C.S.E.I. Alexandria, prof. Lazăr Maria - director adjunct C.S.E.I.Alexandria și eleva Dogaru Oana.

     La manifestare va fi prezent și domnul Ioan Augustin – subsecretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului și profesor al unității de învățământ premiate.

     Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2013" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat exclusiv pentru dotări.

Comunicat de presă - 13.05.2013

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman adresează calde felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru rezultatele obținute în urma desfășurării concursului ”Parada Europei” - ediția 2013, organizat la Zimnicea, în data de 11 mai, de către Asociaţia EuroTeleorman şi Consiliul Judeţean al Tinerilor Teleorman.

     De asemenea, I.Ș.J.Teleorman mulțumește pentru implicare și profesionalism tuturor factorilor antrenați în susținerea acestei competiții a liceelor teleormănene pentru promovarea în mod creativ și responsabil a valorilor și culturii europene.

Rezultatele la a doua simulare a examenului de Evaluare Națională 2013

     În urma evaluării lucrărilor la simularea examenului de Evaluare Naţională 2013, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în perioada 24-25 aprilie 2013, la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, în toate unităţile de învăţământ gimnazial ale judeţului, s-au înregistrat următoarele rezultate:     Conform calendarului de desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a în anul școlar 2012-2013, pe data de 25 iunie va avea loc proba scrisă la limba și literatura română, iar pe 27 iunie proba scrisă la matematică.