Comunicat de presă - 29.06.2013

     Rezultatele examenului de Evaluare Națională 2013

     71,79% din numărul elevilor care au susținut probele examenului de Evaluare Națională – 2013 au obținut medii peste 5,00, înainte de contestații.

     Din 3042 elevi înscriși au fost prezenți 2971, un elev a fost eliminat, evaluându-se astfel 2970 de elevi. Pe tranșe de medii, din numărul elevilor evaluați, 53 au obținut medii între 1-1.99, 155 între 2-2.99, 261 între 3-3.99, 369 între 4-4.99, 405 între 5-5.99, 447 între 6-6.99, 438 între 7-7.99, 403 între 8-8.99, 416 între 9-9.99, 24 elevi au obținut media 10.

     Conform Calendarului de desfășurarea a Evaluării Naționale, elevii pot depune contestații între orele 16:00-22:00. Acestea se vor soluționa în perioada 30 iunie-2 iulie, iar pe data de 3 iulie se vor afișa rezultatele finale ale acestui examen pentru elevii de clasa a VIII-a.

Comunicat de presă - 26.06.2013

     Vineri, 28 iunie 2013, la ora 13.30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Alexandria, va avea loc premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare - ediţia 2013.

     69 de elevi şi 52 de profesori îndrumători vor fi premiaţi, cu ajutorul sponsorilor, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în parteneriat cu sindicatele S.I.P. şi F.S.L. Teleorman.

     La eveniment va participa şi Preşedintele Consiliului Judeţean, jr. Adrian Gâdea.

Comunicat de presă - 04.06.2013

Noi performanțe la concursurile școlare

     La etapa naționala a Concursului Național Interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie pentru elevii de gimnaziu CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, organizat la Putna în perioada 11-13 mai 2013, eleva Nicolae Andreea Maria din clasa a VII-a, de la Colegiul Naţional "Unirea" Turnu Măgurele a obținut Premiul al II-lea sub îndrumarea prof. Panea Ştefania. La același concurs, elevul Cîlţea George Cornel, din clasa a VIII-a, de la Scoala Gimnazială Nr. 2 Merişani/ Dobrotesti a obținut un premiu special sub îndrumarea prof. Grama Andreea Nicoleta și Grama Daniel.

     De asemenea, la etapa națională a Concursului Național CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM, organizat la Constanța, în perioada 24-26 mai, eleva Iorga Iulia Hanora din clasa a X-a, de la Colegiul Naţional „Anastasescu” din Roşiorii de Vede a obținut o mențiune sub îndrumarea prof. Popescu Mirela.

     La etapa națională a Concursului UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ, organizat la Galați,în perioada 1-3 iunie 2013, echipajul județului Teleorman, alcătuit din elevele Bîrsăşteanu Andra Valentina (Școala Gimnazială Segarcea Vale), Constantin Simona Mihaela, Grecu Nicoleta Amalia, Nania Clara Elena (Școala Gimnazială nr. 1 Izlaz), a obținut o mențiune sub îndrumarea prof. Paraschiv Marinela și Nania Violeta.

     Pentru aceste rezultate, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman felicită elevii și profesorii care i-au îndrumat, mulțumindu-le totodată pentru efortul depus în acest demers.

Comunicat de presă - gradaţia de merit 2013

    La concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar s-au înscris 297 cadre didactice din județul Teleorman. De aceasta vor beneficia 131 de cadre didactice, începând cu 1 septembrie 2013.

      Atribuirea gradațiilor de merit s-a făcut ținându-se cont de Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS 6211/2012, OMEN 3155/6.02.2013 și OMEN 3281/26.02.2013.

   Numărul de gradaţii s-a repartizat proporțional cu numărul de catedre/posturi didactice normate pe fiecare disciplină de învățământ, prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, scăzându-se numărul gradațiilor acordate personalului didactic, aflate în plată. De asemenea, s-a șinut cont de punctajul minim stabilit în comisia paritară de la nivelul IȘJ Teleorman.

     La categoria personal de conducere – directori- nu s-a acordat nicio gradație de merit, deoarece ponderea gradațiilor acordate la această categorie a depășit 16% din totalul posturilor.

     Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Comunicat de presă - 20.05.2013

     Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Alexandria va fi premiat astăzi de Ministrul Educației Naționale, domnul Remus Pricopie, la ora 13,00, la Palatul Parlamentului, în cadrul festivității de decernare a premiilor pentru școlile câștigătoare ale celei de-a X-a ediții a competiției naționale ”Școala Europeană”.

     Delegația județului Teleorman participantă la eveniment va fi formată din prof. Valeria Gherghe - inspector școlar general, prof. Alina Cepan – inspector școlar de specialitate pentru proiecte educaționale, prof. Martin Loneta Rodica – director C.S.E.I. Alexandria, prof. Lazăr Maria - director adjunct C.S.E.I.Alexandria și eleva Dogaru Oana.

     La manifestare va fi prezent și domnul Ioan Augustin – subsecretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului și profesor al unității de învățământ premiate.

     Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2013" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat exclusiv pentru dotări.