Comunicat de presă - 16.04.2013 - înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

     Marţi, 16 aprilie, până la ora 16.00, în județul Teleorman au fost înregistrate 1930 cereri de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014. Din totalul acestora, 1841 sunt cereri valide, iar 89 invalide.

     Înscrierile s-au desfăşurat în condiţii optime, în tot județul, fără situaţii speciale în ceea ce priveşte funcţionarea aplicaţiei informatice.

     Reamintim că toate cererile completate on-line trebuie să fie semnate la sediul unităţii de învăţământ unde părinţii doresc să îşi înscrie copiii. Părinţii trebuie să prezinte, cu această ocazie, copiile şi originalele actului de identitate, ale certificatului de naştere al copilului şi, acolo unde este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I.

Comunicat de presă - 16.04.2013 - Concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul teleormănean 2013

     În județul Teleorman, la concursul pentru acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 s-au înscris 297 cadre didactice.

     Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la învățători (60), educatoare (37), limba și literatura română (34), directori (22), discipline tehnice (21), matematică (18), limba franceză(14), ed. fizică (11).

     Potrivit Calendarului, în perioada 11 aprilie - 3 mai 2013 se realizează analiza dosarelor candidaților, iar în perioada 8-11 mai 2013 se va aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

     Potrivit Art. 2. din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS 6211/2012, numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

     Precizăm că gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Comunicat de presă - 16.04.2013 - Simularea examenului național de bacalaureat 2013

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman organizează în perioada 17- 19 aprilie 2013, în intervalul orar 10:00-13:00 simularea examenului de bacalaureat în toate unitățile de învățământ liceal din județ care au clase terminale.

     Desfășurarea simulării se va face după cum urmează:

  • în data de 17 aprilie 2013, proba E(a) la disciplina limba şi literatura română;
  • în data de 19 aprilie 2013, proba E(c) la disciplina matematică/istorie.

     La această a doua etapă de simulare, subiectele vor fi unice la nivel județean pentru fiecare disciplină.

     Evaluarea lucrărilor scrise la simularea examenului național de bacalaureat 2013, se realizează în condițiile prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, anexă la OMECTS nr. 4479/2010, care este valabilă și în anul școlar 2012-2013.

Comunicat de presă - 15.04.2013

     Luni, 15 aprilie, până la ora 16.00, în județul Teleorman au fost înregistrate 1784 cereri de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014. Din totalul acestora, 1704 sunt cereri valide, iar 80 invalide.

     Înscrierile s-au desfăşurat în condiţii optime, în tot județul, fără situaţii speciale în ceea ce priveşte funcţionarea aplicaţiei informatice.

     Reamintim că toate cererile completate on-line trebuie să fie semnate la sediul unităţii de învăţământ unde părinţii doresc să îşi înscrie copiii. Părinţii trebuie să prezinte, cu această ocazie, copiile şi originalele actului de identitate, ale certificatului de naştere al copilului şi, acolo unde este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I.

Comunicat de presă - 12.04.2013 - Clasa pregătitoare

     Vineri, 12 aprilie, până la ora 14.00, în județul Teleorman au fost înregistrate 1591 cereri de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014. Din totalul acestora, 1528 sunt cereri valide, iar 63 invalide.

     Înscrierile s-au desfăşurat în condiţii optime, în tot județul, fără situaţii speciale în ceea ce priveşte funcţionarea aplicaţiei informatice.

     Reamintim că toate cererile completate on-line trebuie să fie semnate la sediul unităţii de învăţământ unde părinţii doresc să îşi înscrie copiii. Părinţii trebuie să prezinte, cu această ocazie, copiile şi originalele actului de identitate, ale certificatului de naştere al copilului şi, acolo unde este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I.