Comunicat de presă - Diseminarea proiectelor finanţate din fonduri structurale europene

     Joi, 31.01.2013, ora 10.30, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul"din Alexandria, va avea loc şedinţa cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ, având pe ordine de zi prezentarea rezultatelor intermediare şi activităţile ce urmează a fi realizate până la finalizarea proiectelor implementate la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman, proiecte finanţate din fonduri structurale europene: "Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative" şi "E – manager şcoală plus!"

Verificarea modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe semestrul I

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 17-21 decembrie 2012, o inspecţie pe tema verificării modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe sem. I. 

     Echipe de inspectori şcolari  se vor deplasa în acest scop în  următoarele unităţi de învăţământ din judeţ:

 • Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială Liţa;
 • Şcoala Gimnazială Crângu;
 • Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;
 • CSEI Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială Conţeşti;
 • Şcoala Gimnazială Buzescu;
 • Şcoala Gimnazială Moşteni;
 • Colegiul Naţional „A.D.Ghica” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria;
 • Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • modul în care este îndeplinită funcţia de îndrumare şi control de către directorii unităţilor de învăţământ;
 • modul de aplicare al planurilor cadru de învăţământ şi al programelor şcolare în vigoare;
 • respectarea principiului ritmicităţii notării la disciplinele de învăţământ;
 • existenţa măsurilor privind depistarea şi reducerea tendinţelor de absenteism şi abandon şcolar la nivelul unităţii de învăţământ;
 • corectitudinea completării documentelor şcolare.

Cercurile Pedagogice ale directorilor

     Joi, 13 decembrie 2012, se vor desfăşura Cercurile Pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman, având ca  temă „Rolul şi instrumentele prin care se exercită funcţia decizională. Planul de măsuri privind ameliorarea rezultatelor elevilor la evaluarea naţională.”

     Activităţile se vor derula după cum urmează:

 • Zona Alexandria – Şcoala Gimnazială Brânceni;
 • Zona Roşiorii de Vede – Şcoala Gimnazială Vedea;
 • Zona Turnu Măgurele – Şcoala Gimnazială nr.4 Turnu Măgurele;
 • Zona Videle - Şcoala Gimnazială Poeni;
 • Zona Zimnicea - Şcoala Gimnazială Smârdioasa;
 • Licee – Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria;
 • Grădiniţe – Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Alexandria.

     Alături de directori, vor fi prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman şi al Casei Corpului Didactic Teleorman.

Monitorizarea utilizării echipamentelor primite prin programul PHARE TVET

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 10-14 decembrie 2012, o inspecţie pe tema monitorizării  modului de utilizare a echipamentelor primite prin programul PHARE TVET în  următoarele unităţi de învăţământ  din judeţ:

 • Colegiul Tehnic “David Praporgescu” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic ”Andrei Şaguna” Botoroaga;
 • Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria;
 • Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;
 • Liceul Tehnologic Măgura.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • înscrierea tuturor echipamentelor în inventarul şi în  documentele contabile ale şcolii;
 • instalarea  echipamentelor primite în condiţii optime de utilizare;
 • utilizarea eficientă a tuturor echipamentelor;
 • popularizarea programului prin organizarea de lecţii deschise, schimburi de experienţă, cercuri metodice pentru cadrele didactice de specialitate în noile laboratoare şi ateliere dotate prin programul Phare TVET;
 • accesul cadrelor didactice din şcoală la utilizarea echipamentelor.

Comunicat de presă - Monitorizarea activităţii didactice la clasa pregătitoare

     În perioada 3-7 decembrie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean va realiza o inspecţie în unităţi de învăţământ ale judeţului pe tema monitorizării activităţii didactice din perspectiva predării integrate la clasa pregătitoare.

     Obiectivele inspectiei tematice sunt:

 • Amenajarea spaţiului de învăţare al clasei, conform noilor orientări curriculare: mobilier adecvat, zone diverse de învăţare, elemente vii(plante), zone de expunere a lucrărilor, spaţiu de joacă;
 • Analiza proiectării şi planificării activităţii didactice, în viziune integrată, cu obiective ce susţin formarea competenţelor cheie, bazată pe lectura personalizată a programei şcolare (planificare –proiectare pe unităţi tematice ce conţin: competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi, resurse, evaluare);
 • Stabilirea conţinuturilor, a obiectivelor şi a mijloacelor de realizare pentru activitatea opţională (avizarea programelor şcolare pentru opţionale);
 • Proiectarea mijoacelor de evaluare secvenţială şi sumativă (tipuri de activităţi, jocuri, chestionare etc.);
 • Proiectarea activităţilor cu părinţii şi cu alţi parteneri educaţionali, a activităţilor extracuriculare (proiecte şi programe educaţionale derulate în care au fost implicaţi copiii de la clasa pregătitoare sau concursuri, vizite, drumeţii şi excursii);
 • Implicarea factorilor educaţionali în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurărea activităţii la clasa pregătitoare.

     Unităţile de învăţământ vizate sunt: Şcoala Gimnazială Furculeşti, Şcoala Gimnazială Lisa, Liceul Tehnologic Măgura, Şcoala Gimnazială Suhaia, Şcoala Gimnazială Băbăiţa, Şcoala Gimnazială Frăsinet, Şcoala Gimnazială Putineiu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Izlaz, Şcoala Gimnazială Mavrodin, Şcoala Gimnazială Nenciuleşti, Şcoala Gimnazială Poroschia, Şcoala Gimnazială Brânceni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Roşiori de Vede, Şcoala Gimnazială Rădoieşti.